- MUDr. Jitka Hrdinová

Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

Katalog služeb poskytovaných na žádost pacienta v rámci ambulantní péče a nehrazených ze zdravotního pojištění

Ceník služeb je platný od 1.1.2024 a vychází z kalkulace Ceny věcně usměrněné pro ordinaci PL (dle posledního zúčtovacího období) a z Ceny regulované vycházející z bodového ohodnocení zdravotního výkonu a práce lékaře dle platného cenového předpisu MZ 1/2024/CAU z 3.11.2023 a hodnoty bodu 1,45 Kč. Je v souladu se zák. č. 265/1991 Sb. a zák. č. 526/1990 Sb. o cenách, zák. 48/1997 o veřejném zdravotním pojištění a, zák. č. 372 a 373/2011 Sb. o zdravotních službách a jeho následných novelizací, aktuálně zák. č. 326/2021 Sb. a 371/2021 Sb.

Rozhodnutí poskytovatele – informovaný souhlas.
K poskytnutí žádné ze zdravotních služeb není vyžadován poskytovatelem informovaný souhlas pacienta písemnou formou s výjimkou případů, které stanoví zákon (pozitivní a negativní reverz). Ve všech případech je pacient informován pouze ústně. V případě nesouhlasu pacienta s navrženým léčebným postupem bude tento zaznamenán ve zdravotní dokumentaci ve formě tzv. negativního reverzu.

Výkon

Cena

Vstupní prohlídka do zaměstnání

1000 Kč

Pracovnělékařská prohlídka

1000Kč

Pracovnělékařské šetření na pracovišti

1000 Kč

Odborná poradenská činnost, školení zaměstnanců /za 1hod./

1000 Kč

Vyšetření zdravotní způsobilosti pro práci v noci

750 Kč

Vyšetření pro posuzování zdravotní způsobilosti k absolvování profesních kurzů

750 Kč

Vyšetření pro posuzování zdravotní způsobilosti k výkonu profese

1000 Kč

Vydání odborného posudku k zdravotní způsobilosti

1000 Kč

Vyšetření na řidičský průkaz

1000 Kč

Potvrzení pro řidičský průkaz-důchodci

1000 Kč

Vyšetření pro zdravotní průkaz

400 Kč

Prodloužení zdravotního průkazu

200 Kč

Vystavení duplikátu zdravotního dokladu

250 Kč

Výpis ze zdravotní dokumentace (na vlastní žádost, pro PLS, umístění do DPS a DD, apod.)

500 Kč

Vyšetření pro cesty do zahraničí

750 Kč

Vyšetření pro profesní průkazy

750 Kč

Vyšetření pro zbrojní průkaz

1500 Kč

Vyšetření pro sportovce

1000 Kč

Vyšetření před interrupcí s EKG

1000 Kč

Vyšetření EKG nesledující diagnostický a léčebný účel

250 Kč

Vyšetření glukometrem nesledující dg. a léčebný účel

50 Kč

Vyšetření před operací nehrazené ze zdravotního pojištění

1000 Kč

Celkové vyšetření nehrazené ze zdravotního pojištění

1000 Kč

Vyšetření k lázeňskému návrhu na vlastní žádost

750 Kč

Výpis úrazové pojistky

500 Kč

Potvrzení přihlášky na VŠ

200 Kč

Vyšetření pro rekondiční pobyty

750 Kč

Potvrzení pro sportovní aktivitu a letní tábory

400 Kč

Bodové hodnocení pracovního úrazu

500 Kč

Výpis ze zdravotní dokumentace pro životní pojistku

1000 Kč

Potvrzení v zájmu fyzické osoby

400 Kč

Aplikace nepovinných očkovacích vakcín

150 kč

Propíchávání ušních boltců

200 Kč

Přednostní ošetření z osobních důvodů, v mimoordinační hodiny

500 Kč

Výkon lékaře na žádost pacienta /každých 10 min./

220 Kč

Výjezd lékaře neindikovaný ze zdravotního pojištění /každých 10 min./

250 Kč

Ofocení, kopie, ev. zaslání dokumentace

400 Kč

Ofocení dokumentů, zpráv aj. za 1 list

10 Kč

Telefonické objednání pacienta na odborná vyšetření

50 Kč

Telefon. hovor nesledující léčebný účel či akutní ošetření, vč. komunikace s ČSSZ pro účely PN, PD, sociálních dávek apod.

50 Kč

Vystavení náhradního dokladu při ztrátě (PN apod.)

50 Kč

Návleky 1 pár

5 Kč

Test vyšetření krve ve stolici komfortní a přesnou metodou POCT (FOB test) – plná úhrada, není-li výkon na základě indikace hrazen ze zdrav. pojištění

550 Kč

Test vyšetření krve CRP mimo indikaci hrazenou zdrav. poj.

170 Kč

Provedení antigenního testu COVID 19 pro samoplátce
220 Kč
Vystavení potvrzení o výsledku antigenního testu na COVID 19 (certifikátu) 150 Kč
 
[CNW:Counter]
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky