- MUDr. Jitka Hrdinová

Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

Právní základ

Od 1.4.2012 v důsledku úprav dochází k legislativním změnám, mimo jiné se mění zákon č. 48/1997 Sb. O veřejném zdravotním pojištění v platném znění a to platnou právní úpravou zák. č. 372/2011 Sb o zdravotních službách a č. 373/2011 Sb o specifických zdravotních službách ve znění pozdějších předpisů a novelizací, násl. zák č. 202/2017 Sb, zák. č. 202/2017 o pracovně lékařských službách, dále pak vyhláška č. 79/2013 Sb o pracovních službách a některých druzích posudkové péče. Taktéž se změny týkají vyhl. č. 137/2018, kterou se mění vyhláška č. 98/2012 o zdravotnické dokumentaci.

Z těchto změn mimo jiné vyplývají nová pravidla pro poskytování zdravotnické dokumentace a výkon pracovnělékařské péče.

Poskytování dokumentace

Z výše uvedených předpisů vyplývají pravidla pro nakládání se zdravotnickou dokumentací, podmínky jejího vedení, předávání či zapůjčování, archivaci, mimo jiné i možnost určení oprávněné osoby, atd.

  • Pacient při přeregistraci k jinému lékaři donese žádost o předání zdravotnických informací
  • Nově již nebude předávána celá ZD, ale pouze její výpis s podstatnými údaji potřebnými k zajištění návaznosti zdravotní péče, ev. její fotokopie.
  • Vzhledem k časové náročnosti úkonů, nebude žadateli předána ihned, ale nejdříve následující pracovní den či dle domluvy. Tento výpis je zdarma.

Pracovnělékařské služby

Závodní preventivní péče je nahrazena pojmem pracovně-lékařské služby a je vyjmuta ze zdravotního pojištění, tedy veškeré náklady je povinen hradit zaměstnavatel, resp. žadatel, dle platného ceníku. Poskytování těchto služeb se řídí těmito zásadami:

  • K provedení prohlídky PLS je podmínkou žádost zaměstnavatele (vč. identifikačních údajů zaměstnavatele a zaměstnance) s přesnou specifikací typu prohlídky, pracovního zařazení či funkce zaměstnance, režimu práce, pracovních podmínke a rizik, vč. kategorie, atd....
  • Na základě žádosti bude po domluvě, v horizontu nejpozději do 10-ti dnů, objednána a provedena prohlídka a následně vystaven posudek, který bude předán do rukou zaměstnance, resp. žadatele. Posudek hradí žadatel.
  • Od 1.4.2013 je podmínkou k provedení těchto služeb smlouva o zajištění PLS mezi zaměstnavatelem a zdravotnickým zařízením.  Od 1.11.2017 není pro kategorii 1 nutnou podmínkou smluvní vztah.
  • V praxi tedy u zaměstnanců kategorie 1 (bez přítomnosti rizika ohrožení zdraví z titulu noční práce, řízení MV – řidič referent, práce ve školách, sociálních službách, zdravotnických zařízeních, činnosti epidemiologický závažné, obsluha EV a VZV, práce ve výškách apod.) provádíme jako registrující PL pracovně-lékařskou prohlídku na základě žádosti zaměstnavatele i bez této smlouvy
  • V případě, že tyto služby má zaměstnavatel sjednány smluvně s jiným než registrujícím lékařem, pak bude lékaři PLS na základě jeho žádosti o informace k provedení prohlídky PLS a posouzení zdravotního stavu vyhotoven podrobný výpis ze zdravotní dokumentace s informacemi podstatnými pro posouzení zdravotní způsobilosti k výkonu zaměstnání, nejpozději do 10-ti dnů od podání žádosti, v praxi standardně vyhotovujeme do následujícího pracovního dne.
  • Výpis ze ZD pro účely pracovně-lékařské péče je za úhradu dle platného ceníku ve výši 350 Kč.

 
[CNW:Counter]
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky