MUDr. Jitka Hrdinová

Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

MUDr. Jitka Hrdinová

 

Profesní životopis
1999- absolutorium studia všeobecného lékařství na LF UP Olomouc - diplom zde
1999-2001 - Městská nemocnice Ostrava
2001-2003 - IPVZ, diplom zde
2003 - atestace v oboru všeobecné lékařství pro dospělé, licence zde
2003- 2004 - mateřská dovolená, zástupy
2004 - dosud - vlastní praxe
2012 - získání akreditace MZd ČR k uskutečňování vzdělávacího programu, oprávnění platné dosud - osvědčení zde

Oznámení o zástupu

Ve dnech 23.-27.10.2023 bude ambulance uzavřena.
Zástup pro akutně nemocné zajišťuje MUDr. Šugárková, v jejich ordinačních hodinách, ideálně po předchozí telefonické domluvě. 
Ambulance se nachází v Ostravě-Muglinově na ul. Mastného 5, naproti sídliště Muglinov, tel. 702010901.
 Děkujeme za pochopení.

Kontakty

lékař: MUDr. Jitka Hrdinová,

E: lekar@hrdinova.com 
T: 608 846 769
sestra: Alice Sabacká
E:
sestra@hrdinova.com
T: 595 781 855
W:
hrdinova.com

U Studia 3200/37 - mapa zde
Ostrava - Zábřeh, 700 30

Ordinační doba

Po: 8:00 - 15:00
Út: 8:00 - 14:00
St: 12:00 - 18:00
Čt: 8:00 - 14:00
Pá: 8:00 - 13:00
Podrobně
zde.

 

Základní informace o pracovišti

Moje ambulance je nestátní zdravotnické zařízení poskytující péči v oboru praktické lékařství pro všechny dospělé klienty bez rozdílu věku, zdravotního stavu nebo registrace k pojišťovně.

  

Zároveň jsem držitelem akreditace Ministerstva zdravotnictví ČR k poskytování postgraduálního specializačního vzdělávání v oboru všeobecné praktické lékařství a mohu tedy provádět školicí činnost. Z tohoto důvodu se mohou pacienti v rámci běžných ordinačních hodin  setkat i s lékaři, které školím v rámci postgraduálního vzdělávání. Tímto děkuji za pochopení.

  
Pracovní postupy na pracovišti se řídí Metodickým pokynem interního systému hodnocení kvality a bezpečí poskytovaných zdravotních služeb a nakládání s léčivými přípravky je v souladu se Standardy operačních postupů pro zacházení s léčivými přípravky.

Aktuální sdělení

V zájmu zlepšení plynulosti provozu ambulance a zajištění funkčního objednávkového systému budeme nadále pokračovat v telefonickém objednávání pacientů i na akutní ošetření. V případě akutně vzniklých potíží se proto spojte telefonicky (nebo mailem) se sestrou, a to v době určené pro akutní příchozí pacienty (nejlépe tedy ráno po odběrech tj 8.30, ve středu pak po 12 hodině, vždy ale nejpozději hodinu před koncem ordinační doby), a domluvte si přesný čas příchodu do ambulance na dobu určenou pro akutně příchozí, s možností ošetření ještě týž den. V případě dlouhodobých potíží budete objednání dle časových možností na nejbližší možný termín  v čase určeném pro objednané pacienty´.

Příchozí bez předchozí telefonické či mailové domluvy budou ošetřeni pouze v případě superakutního stavu vyžadujícího neprodleně lékařskou péči, bez které by pacient byl ohrožen vážným poškozením zdraví či na životě, a nebo umožní-li nám to časové a personální možnosti. V případě, že příchozí bez akutních potíží a bez předchozí domluvy bude trvat na vyšetření ještě týž den, musí vyčkat, zda se neuvolní místo mezi již objednanými klienty, nejpozději však hodinu před koncem ordinační doby. 

Systém je nastaven tak, aby na něm mohli všichni zúčastnění profitovat.
 
Očkování
Zajišťujeme veškerá běžná očkování, která jsou v ambulanci PL dostupná, v rámci pravidelného očkování a přeočkování, mimořádného očkování a také očkování nepovinné, zejména u rizikových skupin.
Očkování proti Covid19
Vzhledem k podzimní sezoně a opětovnému nárůstu respiračních virových onemocnění, včetně COVID19, zajišťujeme pro indikované klienty a zájemce z řad registrovaných pacientů očkování vakcínou Cominarty XBB.1.5., která je již modifikovaná na nové aktuální varianty viru.
Vakcína může být podána zároveň i s vakcínou proti chřipce v jeden den. Klientům doporučujeme využít této možnosti. Máte-li o očkování zájem, domluvte se na dalším postupu telefonicky nebo mailem se sestrou.
Očkování proti chřipce
Jako každoročně od října do února očkujeme zájemce a indikované pacienty proti chřipce. V případě zájmu se spojte telefonicky se sestrou a domluvte termín očkování. Očkování proti chřipce se může zároveň realizovat i s očkováním proti Covidu19 v týž den.
Očkování proti pneumokokovým infekcím
doporučeno a hrazeno  zdravotními pojišťovnami u osob nad 65 let věku nebo u osob trpících závažným onemocněním (kardiovaskulárním, plicním, cukrovkou, hematologickým a onkologickým nebo poruchou imunity).
Očkování proti klíšťové encefalitidě
Od 1.1.2022 je možnost očkování hrazeného ze zdravotního pojištění i proti KE u osob nad 50 let věku. Základní očkovací schéma jsou 3 dávky podané v průběhu 1 roku a přeočkování po 3 letech a následně každých 5 let. Úhradu ze zdravotního pojištění mohou využít i klienti nad 50 let, kteří již jsou proti KE očkováni a potřebují aplikovat posilující (booster dávku).
GDPR
Jak postupovat, chcete-li  používat elektronickou komunikaci (emaily, zasílání receptů, telefony), se dozvíte zde.