MUDr. Jitka Hrdinová

Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

MUDr. Jitka Hrdinová

 

Profesní životopis
1999- absolutorium studia všeobecného lékařství na LF UP Olomouc - diplom zde
1999-2001 - Městská nemocnice Ostrava
2001-2003 - IPVZ, diplom zde
2003 - atestace v oboru všeobecné lékařství pro dospělé, licence zde
2003- 2004 - mateřská dovolená, zástupy
2004 - dosud - vlastní praxe
2012 - získání akreditace MZd ČR k uskutečňování vzdělávacího programu, oprávnění platné dosud - osvědčení zde

MUDr. Michaela Zemanová
Profesní životopis
2022 - absolutorium studia všeobecného lékařství na LF UP Olomouc
2022-dosud - předatestační příprava 

Ordinační doba

Po: 8:00 - 15:00
Út: 8:00 - 14:00
St: 12:00 - 18:00
Čt: 8:00 - 14:00
Pá: 8:00 - 13:00
Podrobně
zde.

Kontakty

lékař: MUDr. Jitka Hrdinová

E: lekar@hrdinova.com 
T: 608 846 769

lékař: MUDr. Michaela Zemanová
sestra: Alice Sabacká

E: sestra@hrdinova.com
T: 595 781 855
W:
hrdinova.com

U Studia 3200/37 - mapa zde
Ostrava - Zábřeh, 700 30

 

Základní informace o pracovišti

Moje ambulance je nestátní zdravotnické zařízení poskytující péči v oboru praktické lékařství pro všechny dospělé klienty bez rozdílu věku, zdravotního stavu nebo registrace k pojišťovně.

  

Zároveň jsem držitelem akreditace Ministerstva zdravotnictví ČR k poskytování postgraduálního specializačního vzdělávání v oboru všeobecné praktické lékařství a mohu tedy provádět školicí činnost. Z tohoto důvodu se mohou pacienti v rámci běžných ordinačních hodin  setkat i s lékaři, které školím v rámci postgraduálního vzdělávání. Tímto děkuji za pochopení.

  
Pracovní postupy na pracovišti se řídí Metodickým pokynem interního systému hodnocení kvality a bezpečí poskytovaných zdravotních služeb a nakládání s léčivými přípravky je v souladu se Standardy operačních postupů pro zacházení s léčivými přípravky.

Aktuální sdělení
V zájmu zlepšení plynulosti provozu ambulance a zajištění funkčního objednávkového systému budeme nadále pokračovat v telefonickém objednávání pacientů  i na akutní ošetřeníV případě akutně vzniklých potíží se proto 
spojte telefonicky (nebo mailem) se sestrou, a to v době určené pro akutní příchozí pacienty (nejlépe tedy ráno po odběrech tj 8.30, ve středu pak po 12 hodině, vždy ale nejpozději hodinu před koncem ordinační doby ), a domluvte si přesný čas příchodu do ambulance na dobu určenou pro akutně příchozí, s možností ošetření ještě týž den. V případě dlouhodobých potíží budete objednání dle časových možností na nejbližší možný termín  v čase určeném pro objednané pacienty.

Příchozí bez předchozí telefonické či mailové domluvy budou ošetřeni pouze v případě superakutního stavu vyžadujícího neprodleně lékařskou péči, bez které by pacient byl ohrožen vážným poškozením zdraví či na životě, a nebo umožní-li nám to časové a personální možnosti. V případě, že příchozí bez akutních potíží a bez předchozí domluvy bude trvat na vyšetření ještě týž den, musí vyčkat, zda se neuvolní místo mezi již objednanými klienty, nejpozději však hodinu před koncem ordinační doby. 

Vzhledem k opakovanému nedodržování objednaných termínů ze strany klientů (nedostavení se BEZ OMLUVY na daný termín vyšetření - plánované komplexní i kontrolní prohlídky, dispenzarizace, posudky, různá potvrzení, apod) a tím značně komplikující celý provoz a zejména NEPŘIMĚŘENÉ PRODLUŽOVÁNÍ OBJEDNACÍCH LHŮT jsme nuceni přistoupit k opatřením, která zajistí plynulost a návaznost zdravotní péče, zejména pro ty klienty, kteří svým přístupem neomezují zdravotní péči jiným pacientům. Klienti, kteří se bez omluvy nedostaví na vyšetření, budou, v případě dalšího kontaktu s naším ZZ, upozorněni na to, že v rámci neakutní péče budeme časově upřednostňovat ty, kteří spolupracují a dodržují termíny objednávek.
 
Systém je nastaven tak, aby na něm mohli všichni zúčastnění, mají-li zájem, profitovat.
 
Očkování a screening
Zajišťujeme veškerá běžná očkování, která jsou v ambulanci PL dostupná, v rámci pravidelného očkování a přeočkování, mimořádného očkování a také očkování nepovinné, zejména u rizikových skupin.
Očkování proti Covid19
Vzhledem k podzimní sezoně a opětovnému nárůstu respiračních virových onemocnění, včetně COVID19, zajišťujeme pro indikované klienty a zájemce z řad registrovaných pacientů očkování vakcínou Cominarty XBB.1.5., která je již modifikovaná na nové aktuální varianty viru.
Vakcína může být podána zároveň i s vakcínou proti chřipce v jeden den. Klientům doporučujeme využít této možnosti. Máte-li o očkování zájem, domluvte se na dalším postupu telefonicky nebo mailem se sestrou.
Očkování proti chřipce
Jako každoročně od října do února očkujeme zájemce a indikované pacienty proti chřipce. V případě zájmu se spojte telefonicky se sestrou a domluvte termín očkování. Očkování proti chřipce se může zároveň realizovat i s očkováním proti Covidu19 v týž den.
Očkování proti pneumokokovým infekcím
doporučeno a hrazeno  zdravotními pojišťovnami u osob nad 65 let věku nebo u osob trpících závažným onemocněním (kardiovaskulárním, plicním, cukrovkou, hematologickým a onkologickým nebo poruchou imunity).
Očkování proti klíšťové encefalitidě
Od 1.1.2022 je možnost očkování hrazeného ze zdravotního pojištění i proti KE u osob nad 50 let věku. Základní očkovací schéma jsou 3 dávky podané v průběhu 1 roku a přeočkování po 3 letech a následně každých 5 let. Úhradu ze zdravotního pojištění mohou využít i klienti nad 50 let, kteří již jsou proti KE očkováni a potřebují aplikovat posilující (booster dávku).
Očkování proti černému kašli a záškrtu
V rámci současné epidemiologické situace nabízíme klientům (zejména rizikovým skupinám - gravidní ženy v III.trimestru, malé děti v rámci pediatrické ambulance, senioři, chronický nemocní zejména s onemocněním plic, osoby s imunodeficitem a zaměstnanci na rizikových pracovištích a pečující o ohrožené osoby) přeočkování proti černému kašli (pertuse) a záškrtu (difterie) a to kombinovanou vakcínou (Boostrix, Adacel), která zároveň zaručuje i booster dávku proti tetanu. Přeočkování se doporučuje v dospělém věku minimálně 1x za život. Vnímavou populací jsou všichni, prodělané onemocnění ani očkování v rámci povinného očkovacího kalendáře nezaručuje dlouhodobou resp. celoživotní ochranu. Očkování se může zároveň spojit s přeočkováním proti tetanu. Je možné přeočkovat i mimo pravidelné očkování tetanu (měla by být dodržena doba ideálně 4 roky od posledního očkování tetanu, optimálně 10 let, je možné očkovat nejdříe po uplynutí 1 měsíce po podání poslední dávky proti tetanu). V současnosti se jedná o možnosti úhrady ze zdravotního pojištění (jako u samostatné vakcíny proti tetanu), ale zatím je možnost úhrady kombinované vakcíny pouze klientem. Pro bližší informace resp. domluvu k objednání a aplikaci vakcíny se spojte telefonicky nebo mailem se sestrou.
Screeningové programy
V rámci prevence onkologických onemocnění realizujeme u indikovaných klientů v rámci preventivních prohlídek i doporučený screening.
Jedná se o programy prevence nádorů prsu, carcinomu prostaty (PSA), nádorů tlustého střeva (KRCA), nádorů plic u kuřáků (BRCA) a v neposlední řadě i screeningový program na aktivní vyhledávání a prevenci osteoporozy (řídnutí kostí).
V rámci statistického vyhodnocení NSC pro screeningové programy je naše ZZ vysoce nad průměrem v pokrytí screeningu KRCA (více než je u 94% ordinací PL v ČR), screeningu carcinomu prsu (více než je u 74% ordinací PL v ČR) a screeningu carcinomu děložního hrdla (více než je u 79% ordinací PL v CŘ).
GDPR
Jak postupovat, chcete-li  používat elektronickou komunikaci (emaily, zasílání receptů, telefony), se dozvíte zde.