- MUDr. Jitka Hrdinová

Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

MUDr. Jitka Hrdinová

 

Profesní životopis
1999- absolutorium studia všeobecného lékařství na LF UP Olomouc - diplom zde
1999-2001 - Městská nemocnice Ostrava
2001-2003 - IPVZ, diplom zde
2003 - atestace v oboru všeobecné lékařství pro dospělé, licence zde
2003- 2004 - mateřská dovolená, zástupy
2004 - dosud - vlastní praxe
2012 - získání akreditace MZd ČR k uskutečňování vzdělávacího programu, oprávnění platné dosud - osvědčení zde

 

Ordinační doba

Po: 8:00 - 15:00
Út: 8:00 - 14:00
St: 12:00 - 18:00
Čt: 8:00 - 14:00
Pá: 8:00 - 13:00
Podrobně
zde.

 

Základní informace o pracovišti

Moje ambulance je nestátní zdravotnické zařízení poskytující péči v oboru praktické lékařství pro všechny dospělé klienty bez rozdílu věku, zdravotního stavu nebo registrace k pojišťovně.

  

Zároveň jsem držitelem akreditace Ministerstva zdravotnictví ČR k poskytování postgraduálního specializačního vzdělávání v oboru všeobecné praktické lékařství a mohu tedy provádět školicí činnost.

  
Pracovní postupy na pracovišti se řídí Metodickým pokynem interního systému hodnocení kvality a bezpečí poskytovaných zdravotních služeb a nakládání s léčivými přípravky je v souladu se Standardy operačních postupů pro zacházení s léčivými přípravky.

Onemocnění COVID 19
Po 15.10. 2021 máme v plánu zahájit přeočkování proti onemocnění COVID 19. Přeočkování se bude realizovat pouze vakcínou Pfizer/Biontech bez rozdílu původní očkovací látky a místa vakcinace (i mimo naši ambulanci), ve schématu 3.dávka u dvoudávkové vakcíny nebo 2.dávka u jednodávkové vakcíny. Posilující dávku je možné podat nejdříve 8 měsíců (240 dnů) od předchozí, při ukončeném očkovacím schématu. Bude-li vakcína dostupná, můžeme zároveň naočkovat i nové zájemce. Očkovat můžeme kohokoli - registrované i neregistrované klienty. Vzhledem k náročnější logistice objednávání, distribuce a skladování této vakcíny je nutná vždy předchozí domluva se sestrou (telefonicky nebo mailem), kdy budete informováni o možnostech a termínu podání vakcíny.
TESTOVÁNÍ NA COVID 19 - antigenní i PCR
Testování v rámci diagnostiky respiračních onemocnění,
hrazené ze zdravotního pojištění, provádíme.
Testování pro potřeby klienta
hrazené klientem, provádíme.
Plošné antigenní testování u našich pacientů hrazené ze zdravotního pojištění:
  • aktuálně možno 1x za týden, bez dalších limitů (možno i u klientů po očkování i prodělaném onemocnění Covid19)
  • provádíme na základě domluvy (telefonické či mailové).  Dovolí-li nám to kapacitní a časové limity pak neprodleně na počkání nebo ve stanovený předem dohodnutý termín.
  • provádíme i u neregistrovaných klientů

Kontakty

lékař: MUDr. Jitka Hrdinová
E: lekar@hrdinova.com 
T: 608 846 769
sestra: Alice Sabacká
E:
sestra@hrdinova.com
T: 595 781 855
W:
hrdinova.com

U Studia 3200/37 -
mapa zde
Ostrava - Zábřeh, 700 30

Aktuální sdělení
V zájmu zlepšení plynulosti provozu ambulance a zajištění funkčního objednávkového systému budeme nadále pokračovat v objednávání pacientů i na akutní ošetření. V případě akutně vzniklých potíží se proto spojte telefonicky (nebo mailem) se sestrou, a to v době určené pro akutní příchozí pacienty (nejlépe tedy ráno po odběrech tj 8.30, ve středu pak po 12 hodině), a domluvte si přesný čas příchodu do ambulance na dobu určenou pro akutně příchozí, s možností ošetření ještě týž den. V případě dlouhodobých potíží budete objednání dle časových možností na nejbližší možný termín  v čase určeném pro objednané pacienty´.
Příchozí bez předchozí telefonické či mailové domluvy budou ošetřeni pouze v případě superakutního stavu vyžadujícího neprodleně lékařskou péči, bez které by pacient byl ohrožen vážným poškozením zdraví či na životě, a nebo umožní-li nám to časové a personální možnosti. V případě, že příchozí bez akutních potíží a bez předchozí domluvy bude trvat na vyšetření ještě týž den, musí vyčkat, zda se neuvolní místo mezi již objednanými klienty, nejpozději však hodinu před koncem ordinační doby. 
Systém je nastaven tak, aby na něm mohli všichni zúčastnění profitovat.

Očkování proti chřipce
Jako každoročně od října do února očkujeme zájemce a indikované pacienty proti chřipce. V případě zájmu se spojte telefonicky se sestrou a domluvte termín očkování. Očkování proti chřipce se může zároveň realizovat i s očkováním proti Covidu19 v týž den.

Očkování proti pneumokokovým infekcím:
doporučeno a hrazeno  zdravotními pojišťovnami u osob nad 65 let věku nebo u osob trpících závažným onemocněním (kardiovaskulárním, plicním, cukrovkou, hematologickým a onkologickým nebo poruchou imunity).

GDPR:
- jak postupovat, chcete-li i nadále používat elektronickou komunikaci (emaily, zasílání receptů, telefony), se dozvíte zde.
 
[CNW:Counter]
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky